Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Jazykové kurzy : Jaká je skladba jazykových kurzů?

Jaká je skladba jazykových kurzů?

Jazykové kurzy se skládají z teoretické a praktické části.


Teoretická část výuky se obvykle odehrává dopoledne a odpoledne je věnováno praktickému procvičování toho, co jste se ráno naučili.

Teorie:
  • Gramatika
  • Nová slovní zásoba
  • Porozumění psanému textu (čtení a psaní vlastních textů)
  • Porozumění mluvenému textu (nejen při rozhovoru, ale i televizní a rozhlasové zprávy, telefonáty či písňové texty)
  • Mluvený projev
Praktické znalosti:
  • Probírání specifických témat
  • Zlepšení výslovnosti
  • Diskuze ve skupinkách
  • Četba novinových článků
  • Kulturní prohlídky
Na následující den jsou zadávány též domácí úkoly. Čas, který je potřeba na vypracování úloh, se odvíjí od druhu kurzu a od míry Vaší osobní motivace.