Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Jazykové kurzy : Typy kurzů : Jazykový kurz a osvědčení pro praxi (Career Training)

Jazykový kurz a osvědčení pro praxi (Career Training)

Tento program se cíleně zaměřuje na ty jedince, kteří již dosáhli velmi dobré úrovně jazykových znalostí a chtějí dále rozvíjet své jazykové schopnosti a současně s tím získat profesní nebo univerzitní osvědčení.

Nabídka je velmi rozmanitá: informatika, multimédia, ekonomie, hoteliérství, cestovní ruch, stylistika atd. Programy jsou sestaveny tak, aby při nich měli studenti možnost získat kompetence, které vyžadují mezinárodní firmy. Program lze absolvovat v rozmezí dvou, tří, šesti nebo devíti měsíců, konkrétní nabídka vždy úzce souvisí s oborem, který je předmětem zájmu studenta.

Máte rovněž možnost navštěvovat kurzy vypsané pro bakalářské či navazující magisterské studium (bachelor + master programy), především v oborech, jakými jsou ekonomie a informatika.

V tuto chvíli je nabídka těchto programů zaměřena převážně na Anglii a Austrálii, neboť tyto země velmi otevřeně vítají cizince a nabízejí jim studijní, a dokonce i pracovní místa. Mimo to je relativně snadné získat vízum do těchto zemí. Další předností je velmi vysoká úroveň vzdělávání v Anglii  a navíc je tato země z pochopitelných důvodů velmi atraktivním cílem jazykových pobytů. V Austrálii je trh otevřený především směrem k asijskému světu. Tento stát nabízí také velmi příjemné životní podmínky. 

Pokud chcete o tomto programu získat více informací, obraťte se na agenturu, která zajišťuje jazykové pobyty, a požádejte ji o aktuální nabídku. Tento typ jazykového kurzu se rozvíjí v poslední době velmi dynamicky, protože i poptávka roste, a doporučujeme tedy, abyste se s žádostí o informace obrátili opravdu na odborníky. 


Stručný popis jazykového kurzu kombinovaného s osvědčením pro praxi

  • Zkvalitnění jazykových znalostí v oboru, kterému se profesionálně věnujete
  • Aktivní jazykový pobyt, který rozšíří Vaše dosavadní vzdělání
  • Obdržíte osvědčení pro praxi (bachelor nebo master)
  • Možnost rozšířit si vzdělání v mnoha oblastech
  • Možnost individuálního nastavení časového plánu