Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Jazykové kurzy : Typy kurzů : Přípravný kurz ke zkouškám

Přípravný kurz ke zkouškám

Přípravné kurzy ke zkouškám jsou koncipovány tak, aby Vám umožnily dosáhnout takové úrovně jazykových znalostí, jež jsou vyžadovány u zkoušek.


Obvykle mívá každá zkouška několik stupňů obtížnosti. Mezinárodně uznávané zkoušky jsou jasným dokladem dosažených jazykových znalostí.

Kurzy zaměřené na přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám mají pevně stanovenou délku, jež souvisí s druhem zkoušky a také s Vaší motivací. Pokud ještě nejste rozhodnuti, jakou zkoušku budete skládat, nahlédněte na našich webových stránkách do rubriky oficiální zkoušky.

Přípravné kurzy ke zkouškám bývají poměrně drahé, protože kromě ceny kurzu hradíte zároveň i poplatek za zápis ke zkoušce. Celý systém de facto funguje tak, že velké organizace, které vypisují mezinárodně uznávané zkoušky, mají vlastně jisté monopolní postavení. Samotný poplatek za zkoušku pak ve srovnání s výší kurzovného není tak vysoký. 

Tento typ kurzu je určen pro ty, kdo se chtějí naučit cizí jazyk a zároveň mít mezinárodně uznávaný  doklad, který jasně zhodnotí úroveň dosažených jazykových znalostí.


Stručný popis přípravného kurzu ke zkouškám

  • Speciální příprava ke konkrétní zkoušce
  • Výběr určité zkoušky s daným stupněm obtížnosti
  • Získání mezinárodně uznávaného certifikátu
  • Kurz s pevně danou délkou
  • Jazykový kurz pro ty, kdo chtějí vlastnit mezinárodně uznávaný certifikát