Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Jazykové kurzy : Typy kurzů : Standardní jazykový kurz

Standardní jazykový kurz

Díky tomuto kurzu lze získat všeobecnou kompetenci v cizím jazyce – v psané (porozumění textu, vlastní písemné vyjadřování, čtení) i mluvené komunikaci (porozumění partnerovi v hovoru, poslech televize, rádia, internet, mluvený projev).


Během tohoto jazykového kurzu se naučíte rozumět v cizím jazyce a vyjadřovat se v běžných každodenních řečových situacích. Teorii, kterou se naučíte při výuce, uplatníte okamžitě v praxi. Aby byl kurz zajímavější, věnuje se mnoha tématům, jako je kultura, historie, politika, společnst, sport atd.

Standardní jazykové kurzy se obvykle konají dopoledne, takže studenti mají celé odpoledne volno. Týdně počítejte asi s 18 až 25 hodinami výuky a asi s hodinou až dvěma navíc na přípravu na druhý den. Minimální délka kurzu jsou dva týdny, maximální doba trvání není stanovena.

Ideální kurz, pokud si chcete dopřát i dostatek času na poznávání krajiny, setkání s místními či příležitostnou práci. 


Stručný popis standardního jazykového kurzu

  • Nácvik porozumění psanému a mluvenému projevu
  • Běžná slovní zásoba – jazyk všedního dne + specifické lokální výrazy
  • Rozmanitá témata
  • Dopolední výuka
  • Týdně 18 až 25 hodin
  • Délka kurzu alespoň dva týdny
  • Ideální pro základní zvládnutí cizího jazyka v kombinaci se spoustou volného času