Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Jazykové školy : Učební metody

Učební metody

Učební metody

Učební metody, které používají lektoři na jazykových školách v zahraničí, by měly studentům usnadnit dosažení pokroku při učení cizího jazyka.

Ve třídě obvykle nebývá více než 15 studentů, aby se všichni mohli aktivně účastnit výuky. Platí to i na velkých školách. Díky tomuto početnímu omezení je snazší i vzájemný ústní kontakt mezi studenty a lektorem.

Všichni lektoři mají diplom, který je osvědčením, že mohou vyučovat svoji mateřštinu jako cizí jazyk. Při svém univerzitním studiu si osvojili pedagogické dovednosti a seznámili se s moderními metodami výuky. 

Také motivace studentů je velmi důležitá, neboť rozvíjí dynamiku výuky v celé třídě. Kvalitní výuku podporují též různé učební pomůcky a práce s aktuálními učebnicemi, televize, poslechové texty, výlety do města, četba regionálního tisku apod. Vhodné využití doplňkových materiálů vzbudí u studentů živý zájem o výuku.

Všechny výukové metody akcentují zájem studentů, proto se preferuje především komunikativní přístup k jazyku. Při studiu cizího jazyka v zahraničí si studentni zlepší nejen své jazykové znalosti, ale mohou rozvíjet i další kompetence a získávat nové zkušenosti. Před rozřazením studentů do jednotlivých skupin podle jazykových znalostí se zástupci školy nejprve se všemi jednotlivě seznámí.

Školy poskytují dobré zázemí, které napomáhá vytvořit přátelskou atmosféru a motivuje k dalšímu studiu, aby studenti během jazykového pobytu rozvíjeli své znalosti s chutí a s nadšením.