Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Jazyky : Němčina

Němčina

Kde:

Německo, německy mluvící část Švýcarska, Rakousko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Jižní Tyrolsko

Německy hovoří přibližně 95 milionů lidí žijících v oblastech jmenovaných výše, ale i jinde. Ve zmíněných oblastech se hovoří spisovnou němčinou, ač má tento jazyk různá nářečí. Chcete-li být v kontatku s co možná „nejčistší“ němčinou, je pro Vás právě Německo nejvhodnějším cílem. Ve Švýcarsku používají místní v mluveném projevu velmi často dialekt zvaný schwytzerdütsch. Němčina je jazyk, který má mnohdy u různých mluvčí velmi odlišný přízvuk, ale gramtika je jednotná.

Nabídka agentur zajišťujících jazykové pobyty:

Německo: Berlín, Freiburg, Hamburk, Kolín nad Rýnem, Lipsko, Lindau, Mnichov, Ratzenried, Řezno.

Rakousko: Vídeň.