Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : BEC

BEC

BEC (Business English Certificate)

Zkoušky BEC – certifikáty obchodní angličtiny – jsou určeny pro ty, kdo potřebují doložit své znalosti angličtiny v ekonomické sféře. Zkoušky se zaměřují na jedince, kteří již disponují dobrými znalostmi angličtiny pro hospodářskou praxi, vstupují do světa bussinesu a dále chtějí rozvíjet své jazykové znalosti.

Pro zkoušku BEC se rozhodněte tehdy, pokud
  • usilujete o kariéru v hospodářské praxi a chcete se nadále profesně rozvíjet
  • Vaše stávající znalosti hospodářské angličtiny jsou na dobré úrovni
  • chcete mít doklad, který jednoznačně zhodnotí Vaše znalosti hospodářské angličtiny

Z čeho se skládá zkouška BEC?

Zkouška má tři úrovně:


BEC Preliminary :

1. Porozumění čtenému textu a písemný projev (90 minut)
Při ověřování, zda rozumíte čtenému textu, budete mít za úkol vyplnit sedm cvičení zaměřených na porozumění úvodního textu. U některých otázek je na výběr a – b – c, máte utvořit dvojice, doplnit mezery v textu a vyplnit formuláře. Tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky. Při testování písemného projevu musíte splnit dva úkoly: napsat text pro potřeby interní komunikace ve firmě a zpracovat dokument, v němž se obracíte na jinou společnost. Také tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

2. Porozumění slyšenému textu (40 minut)
Tato část zkoušky má ověřit, zda rozumíte slyšenému textu v podobě monologu, dialogu, interview, diskuse, telefonického hovoru či zprávy zanechané na záznamníku. Testují se tak čtyři různé kompetence. Porozumění slyšenému textu tvoří též 25 % z celkové známky.

3. Mluvený projev (12 minut)
Část zkoušky týkající se mluveného projevu se obvykle koná za účasti dvou zkoušejících a dvou zkoušených. Každý kandidát musí během zkoušky odpovědět na otázky zkoušejícího, předvést asi minutovou prezentaci a účastnit se skupinových aktivit společně s dalším zkoušeným. Též tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.


BEC Vantage :

1. Porozumění čtenému textu (60 minut)
Tato kompetence se ověřuje na základě pěti různých úkolů. Musíte pospojovat korespondující výrazy do dvojic, vyplnit mezery v textech, opravit chyby a vybrat správně z možností a – b – c. Tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

2. Písemný projev (45 minut)

Pro absolvování zkoušky ověřující písemný projev je potřeba zvládnout dva úkoly: napsat text pro potřeby interní komunikace ve firmě a dále sepsat zprávu, projekt či obchodní dopis. Také tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

3. Porozumění slyšenému textu (40 minut)
Tato část zkoušky má ověřit, zda rozumíte slyšenému textu v podobě monologu, dialogu, interview, diskuse, telefonického hovoru či zprávy zanechané na záznamníku. Testují se tak čtyři různé kompetence. Porozumění slyšenému textu tvoří též 25 % z celkové známky.

4. Mluvený projev (14 minut)
Část zkoušky týkající se mluveného projevu se obvykle koná za účasti dvou zkoušejících a dvou zkoušených. Každý kandidát musí během zkoušky odpovědět na otázky zkoušejícího, předvést asi minutovou prezentaci a účastnit se skupinových aktivit společně s dalším zkoušeným. Též tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

BEC Higher :

1. Porozumění čtenému textu (60 minut)
Tato kompetence se ověřuje na základě pěti různých úkolů. Musíte pospojovat korespondující výrazy do dvojic, vyplnit mezery v textech, opravit chyby a vybrat správně z možností a – b – c. Tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

2. Písemný projev (70 minut)
Pro absolvování zkoušky ověřující písemný projev je potřeba splnit dva úkoly: napsat krátkou zprávu, která bude postavena na předem zadaných grafických údajích, a sepsat zprávu, projekt či obchodní dopis. Také tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

3. Porozumění slyšenému textu (40 minut)
Tato část zkoušky má ověřit, zda rozumíte slyšenému textu v podobě monologu, dialogu, interview, diskuse, telefonického hovoru či zprávy zanechané na záznamníku. Testují se tak čtyři různé kompetence. Porozumění slyšenému textu tvoří též 25 % z celkové známky.

4. Mluvený projev (16 minut)
Část zkoušky týkající se mluveného projevu se obvykle koná za účasti dvou zkoušejících a dvou zkoušených. Každý kandidát musí během zkoušky odpovědět na otázky zkoušejícího, předvést asi minutovou prezentaci a účastnit se skupinových aktivit společně s dalším zkoušeným. Též tato část zkoušky tvoří 25 % z celkové známky.

Chcete-li získat informace o termínech zkoušek a dalších podrobnostech, nahlédněte na webové stránky Cambridge ESOL.