Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : CAE

CAE

CAE (Certificate in Advanced English)

„Advanced“ je zkouška na vysoké úrovni, která je určena především těm jedincům, kteří již dosáhli vysokého stupně znalostí angličtiny a chtějí se ubezpečit, že si umějí bez problémů poradit v jakékoli situaci všedního i profesního života.


Pro zkoušku CAE se rozhodněte, pokud:

  • cestujete nebo pokud chcete pracovat na pozici, pro niž jsou nezbytné dobré znalosti angličtiny obecné i odborných termínů, jako např. v ekonomii, medicíně, právu apod.
  • jste schopni prosadit se v situacích, jakými jsou například meetingy, konference, odborné diskuse, výměny názorů apod.
  • rozumíte textům různých stylistických úrovní, jako jsou dopisy, zprávy, resumé apod., a dokážete je též sami napsat
  • máte v úmyslu navštěvovat na univerzitě přednášky v angličtině

Z čeho se skládá zkouška CAE?

1. Porozumění čtenému textu (75 minut)
V této části zkoušky se testuje porozumění textu, kterým je ukázka z knihy, časopisu či novin. Důležité je zaznamenat především nejdůležitější výpovědi, detaily a strukturu textu. Analyzován by měl být i autorův záměr a jeho postoj k probíranému tématu.

2. Písemný projev (120 minut)
Zde se jedná o napsání dopisu, článku, zprávy či kritiky na předem dané téma a pro speciální okruh čtenářů. Text by měl mít rozsah asi 250 slov.

3. English in Use (90 minut)
Část zkoušky nazvaná „English in Use“ hodnotí Vaše znalosti syntaktických pravidel angličtiny. Jedná se o texty s vynechávkami, výběr adekvátních slov, doplnění textu, napsání vlastního textu na základě poznámek apod.

4. Porozumění slyšenému textu (45 minut)
Tento oddíl zkoušky ověřuje, zda jste schopni porozumět různým rozhovorům a vytěžit z nich důležité informace. Musíte též rozumět výpovědím a názorům, které zastávají jednotliví mluvčí. Texty předkládané u zkoušky mohou být výňatky z různých interview, diskusí, seminářů, pohovorů apod.

5. Ústní zkouška (15 minut)
Ústní zkoušky se obvykle účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Nejprve se musíte představit a zodpovědět otázky, které se týkají Vašich zájmů a Vašeho zaměstnání. Následuje rozprava nad obrázkem či fotografií. Na závěr musíte splnit úkol, který Vám bude udělen společně s druhým zkoušeným, a vést s ním a případně i se zkoušejícími smysluplnou konverzaci.

Chcete-li získat informace o termínech zkoušek a dalších podrobnostech, nahlédněte na webové stránky Cambridge ESOL.