Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : CPE

CPE

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Zkouška „Proficiency“ je cambridgeská zkouška nejvyšší úrovně. Abyste ji úspěšně absolvovali, musíte ovládat angličtinu velmi dobře slovem i písmem. Máte-li certifikát „Proficiency“, znamená to, že dokážete v angličtině komunikovat skoro jako rodilý mluvčí.

Pro zkoušku „Proficiency“ se rozhodněte tehdy, pokud:

  • chcete studovat či pracovat v zahraničí v oblasti, kde jsou požadovány výborné znalosti angličtiny a rovněž znalost odborných termínů
  • dokážete samostatně rozvíjet svoji slovní zásobu a opravit si vlastní gramatické chyby
  • pokud dokážete vyřešit v angličtině všechny situace běžného i profesního života

Z čeho se skládá zkouška CPE?

1. Porozumění čtenému textu (90 minut)
V této části zkoušky se testuje porozumění textu, kterým je ukázka z knihy, novin či časopisu. Na jednu stranu máte prokázat, že celému textu, jednotlivým větám i slovíčkům výborně rozumíte, a na druhou stranu že jste pochopili uspořádání a strukturu textu, abyste mohli zpracovat otázky, s nimiž by bylo možné obrátit se na autora textu.

2. Písemný projev (120 minut)
Při testu, který ověřuje vaše kompetence písemného projevu v angličtině, máte za úkol napsat standardní text na zadané téma a pro konkrétní příjemce, a to v podobě dopisu, článku, resumé či kritiky. Text by měl mít rozsah asi 300 až 350 slov.

3. English in Use (90 minut)
Tato část zkoušky hodnotí Vaše znalosti syntaktických pravidel angličtiny. Jedná se o texty s vynechávkami, výběr adekvátních slov, doplnění textu, napsání vlastního textu na základě poznámek, otázky týkající se porozumění apod.

4. Porozumění slyšenému textu (40 minut)
V této části zkoušky se testuje Vaše schopnost přesně a do detailů porozumět mluvené angličtině na základě autentických textů (namluvených běžným tempem řeči). Musíte ukázat, že obsahu mluvené angličtiny bez problémů rozumíte. Kromě toho musíte být schopni popsat kontext a záměr jednotlivých mluvčích a vše správně interpretovat. Texty použité v testu jsou autentická interview, anonce, běžné řečové situace či nahrávky z rádia apod.

5. Ústní zkouška (19 minut)
Ústní zkoušky se obvykle účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Nejprve se musíte představit a zodpovědět otázky, které se týkají Vašich zájmů a Vašeho zaměstnání. Následuje rozprava nad obrázkem či fotografií, případně nad zadaným textem. Na závěr musíte splnit úkol, který Vám bude udělen společně s druhým zkoušeným, a vést s ním a případně i se zkoušejícími smysluplnou konverzaci.

Chcete-li získat informace o termínech zkoušek a dalších podrobnostech, nahlédněte na webové stránky Cambridge ESOL.