Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : FCE

FCE

FCE (First Certificate in English)

Zkouška „First Certificate in English“ je cambridgeskou zkouškou střední úrovně, která dokládá, že jste schopni písemně i ústně komunikovat v běžných každodenních situacích a že se dokážete přizpůsobit jazykové úrovni svého partnera v komunikaci.


Pro zkoušku FCE se rozhodněte tehdy, pokud:


  • chcete pracovat nebo studovat v zahraničí a potřebujete doložit své znalosti angličtiny
  • chcete používat jazyk v přímém kontaktu s lidmi (při práci v sekretariátu, na hospodářském úseku, v managementu, administrativě a cestovním ruchu)
  • pokud Vám nečiní potíže napsat dopis, reagovat při telefonickém rozhovoru apod. a rozumíte jednodušším textům

Z čeho se zkouška FCE skládá?

1. Porozumění čtenému textu (75 minut)
V této části zkoušky se hodnotí, nakolik dokážete porozumět textům vybraným z knih, novin či časopisů. Musíte být schopni porozumět nejdůležitějším výpovědím i detailům a pochopit strukturu textu. Přestože nebudete možná znát všechna slovíčka, měli byste porozumět obecnému smyslu věty či textu.

2. Písemný projev (90 minut)
Při písemné části zkoušky musíte napsat jednoduchý text v podobě dopisu, článku, eseje, zprávy či resumé v rozsahu 120 až 180 slov.

3. English in Use (75 minut)
V této části se testují Vaše znalosti syntaxe. Jednotlivé úkoly představují vyhledání chyb, přeformulování slov a vět apod.

4. Porozumění slyšenému textu (40 minut)
Tato část zkoušky ověří Vaše schopnosti porozumění mluvenému jazyku ve všech jeho rovinách. Namluvené texty představují různá interview, diskuse, konference či rozhovory.

5. Ústní zkouška (14 minut)
Ústní zkoušky se obvykle účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Nejprve se musíte představit a zodpovědět otázky, které se týkají Vašich zájmů a Vašeho zaměstnání. Pak společně se zkoušeným kolegou a se zkoušejícími vedete rozhovor na zadané téma.

Chcete-li získat informace o termínech zkoušek a dalších podrobnostech, nahlédněte na webové stránky Cambridge ESOL.