Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : IELTS

IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

Složit tuto zkoušku je ideální v případě, že chcete studovat či pracovat v zemi, kde je úředním nebo komunikačním jazykem angličtina. Zkoušku IELTS uznávají univerzity, vyšší školy, firmy i imigrační úřady a je vhodná pro všechny profesní skupiny.

Pro zkoušku IELTS se rozhodněte tehdy, pokud:

  • se hodláte vypravit do Velké Británie, na Nový Zéland, do Jižní Afriky či do Kanady nebo chcete-li se v některé z těchto zemí zapsat na univerzitě.  

Tato zkouška má dvě podoby, a sice akademickou (pokud se chcete zapsat ke studiu na zahraniční univerzitě) či všeobecnou (pokud chcete vycestovat do zahraničí, máte zájem o neuniverzitní vzdělávání nebo chcete v zahraničí pracovat).

Z čeho se zkouška IELTS skládá?

1. Porozumění slyšenému textu (40 minut)
Tato část zkoušky se skládá asi ze 40 otázek. První dvě části jsou věnovány společenským otázkám, druhé dvě pak problémům při vzdělávání a výchově.
Text je nahraný na kazetě a slyšet ho můžete pouze jednou.

2. Porozumění psanému textu (60 minut)
Tuto zkoušku tvoří tři části se stupněm obtížnosti odpovídajícím znalosti 2.000 až 2.750 slov. Texty pocházejí z novin, časopisů a knih. Některé otázky jsou položeny ještě před přečtením textu, jiné až po přečtení s tím, že vždy velmi záleží na druhu textu.

3. Písemný projev (60 minut)
Zde se od Vás bude požadovat sepsání dvou textů na zadané téma. První text musí obsahovat alespoň 150 slov a druhý minimálně 250 slov.

4. Mluvený projev (15 minut)
Zkouška prověřující Vaši schopnost mluveného projevu v angličtině má podobu rozhovoru se zkoušejícím z cambridgeské komise a trvá asi 15 minut.

Chcete-li získat informace o termínech zkoušek a další podrobnosti o formalitách potřebných ke zkoušce, nahlédněte na stránky IELTS.