Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : KET

KET

KET (Key English Test)

Zkouška „Key English Test“ představuje základní cambridgeskou zkoušku, jež dokládá Vaše kompetence nutné pro zvládnutí jedoduchých situací (základní komunikace) slovem i písmem.


Pro zkoušku KET se rozhodněte tehdy, pokud

  • nemáte dosud žádné nebo jen základní znalosti angličtiny
  • chcete získat solidní základy pro další studium angličtiny
  • chcete zjistit, v čem jste dobří a kde jsou Vaše slabá místa při komunikaci v angličtině

Z čeho se zkouška KET skládá?


1. Porozumění psanému textu (70 minut)
Při zkoušce, kdy se bude ověřovat Vaše kompetence při práci s psaným textem (porozumění čtenému textu a napsání vlastního textu), budete mít za úkol přečíst a porozumět jednoduchým textům (tabulky s pokyny, brožurky, noviny, časopisy). Musíte být schopni porozumět základním myšlenkám textu. Bude se po Vás žádat zaplnění mezer, oprava zpřeházených informací a napsání kratičkého textu v rozsahu 20 až 25 slov, abyste ukázali, že jste si osvojili nejnutnější základní znalosti týkající se textové struktury, slovní zásoby, pravopisu apod.

2. Porozumění slyšenému textu (30 minut)
Uslyšíte nahrávku hlasu (monolog, pasáž z rádia apod.), který velice zřetelně artikuluje. Vaším úkolem bude zachytit základní informace a pokusit se shrnout obsah textu vlastními slovy.

3. Mluvený projev (8–10 minut)
Tato část zkoušky testuje, zda jste schopni vést jednoduchou konverzaci s odborníkem nebo jiným studentem. Měli byste být schopni odpovídat na otázky, které se dotýkají Vaší osoby, aktivit ve volném čase a Vašich zálib. Podobné otázky budete klást i Vy, protože tato část zkoušky se obvykle koná ve dvojici.

Chcete-li získat informace o termínech zkoušek a dalších podrobnostech, nahlédněte na webové stránky Cambridge ESOL.