Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : PET

PET

PET (Preliminary English Test)

Zkouška „Preliminary English Test“ představuje druhou úroveň cambridgeských zkoušek a dokládá, že jste schopni obstát jak při písemné, tak i mluvené komunikaci v běžných situacích (četba jednoduchých článků, psaní kratších dopisů, poznámky), kdy je potřeba použít angličtinu.


Pro zkoušku PET se rozhodněte, pokud:

  • chcete pracovat či studovat v zahraničí
  • chcete mít vyšší certifikát, než je certifikát o absolvování zkoušky KET
  • chcete získat jazykové znalosti nezbytné pro základní komunikaci mezi profesionály

Z čeho se zkouška PET skládá?


1. Porozumění psanému textu (90 minut)
Při této části zkoušky se zjišťuje, zda jste schopni číst a rozumět textům na informačních tabulkách, v brožurách, novinách a časopisech. Měli byste být schopni porozumět textu jako celku, přestože nebudete znát některá z použitých slovíček či frází. Měli byste být schopni přeformulovat věty a napsat je, sestavit seznam nejdůležitějších textových motivů a napsat dopis příteli či krátkou historku. Text by měl mít rozsah asi 100 slov a měl by být důkazem toho, že ovládáte gramatické struktury, slovní zásobu, pravopis apod.

2. Porozumění slyšenému textu (35 minut)
Tato část zkoušky ověřuje, zda rozumíte jednoduchým dialogům a hlášením na veřejných místech (ve veřejných dopravních prostředcích, v muzeích apod.).

3. Mluvený projev (10–12 minut)
Při této části zkoušky byste se měli cítit dobře, budete totiž hovořit se svým zkoušejícím nebo některým ze zkoušených kolegů studentů. Měli byste být schopni odpovídat na otázky týkající se Vaší osobnosti a Vašich zájmů a klást otázky k tomuto tématu ostatním.

Pro další informace a této zkoušce a o vypsaných termínech nahlédněte na webové stránky Cambridge ESOL.