Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Angličtina : TOEFL

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Tento jazykový test hodnotí všeobecné jazykové znalosti mluvčího, který nemá angličtinu jako mateřský jazyk.

Pro zkoušku TOEFL se rozhodněte tehdy, pokud:

  • chcete studovat či pracovat ve Spojených státech 
  • pokud ještě nemáte žádny jazykový certifikát ověřující Vaše znalosti angličtiny
  • máte chuť zakončit svůj jazykový pobyt jazykovou zkouškou 

Z čeho se zkouška TOEFL skládá?

Jde zhruba o čtyřhodinovou zkoušku s otázkami, na něž se odpovídá výběrem z možností a – b – c.

1. Porozumění slyšenému textu
V první části zkoušky se hodnotí, nakolik rozumíte slovní zásobě, výrazům a gramatice angličtiny používané v běžném denním životě v Severní Americe.

2. Jazykové struktury
Tato část zkoušky TOEFL se zaměřuje na Vaši schopnost chápat běžný psaný jazyk a jeho struktury.

3. Porozumění psanému textu

Zde se ověřuje, jak dobře ovládáte všeobecný jazyk. 

4. Psaný projev
V poslední části zkoušky se posuzuje, jak zvládáte napsat anglický text na zadané téma. Důležité je dobře uspořádat myšlenky a dát textu jasnou strukturu.

Pro více informací navštivte oficiální stránky  TOEFL.