Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Čínština : HSK

HSK

HSK (Evaluační test čínštiny)

HSK je centralizovaná a standardizovaná zkouška z čínštiny jako cizího jazyka. Koná se v Číně a na akreditovaných zkušebních místech na celém světě. Certifikáty udávají dosaženou úroveň jazykových znalostí, kterou určuje též zvolený typ zkoušky a získaná známka. Znalosti se hodnotí dle dosaženého výsledku v procentech a na základě známky. Chcete-li získat více informací o známkách a o termínech zkoušek, navštivte oficiální webové stránky HYPERLINK "http://www.hsk.org.cn/english/" \t "_blank" HSK.

Pro zkoušku HSK se rozhodněte tehdy, pokud:

  • se učíte mandarínštinu, chcete v učení pokračovat a potřebujete znát objektivní úroveň svých znalostí.
  • čínština není Vaším rodným jazykem a chtěli byste v Číně žít, studovat či pracovat.

Různé úrovně HSK:

základní úroveň
střední úroveň
pokročilá úroveň


Z čeho se zkouška HSK skládá?

HSK základní úroveň
Tato zkouška se skládá ze 140 otázek, které jsou rozděleny následujícím způsobem:
50 otázek porozumění slyšenému textu (35 min.)
40 otázek gramatické struktury (40 min.)
60 otázek porozumění psanému textu (60 min.)

HSK střední úroveň
170 otázek rozdělených následovně:
50 otázek porozumění slyšenému textu (35 min.)
30 otázek gramatické struktury (20 min.)
50 otázek porozumění psanému textu (60 min.)
40 otázek doplňování textu s vynechávkami (30 min.)

HSK pokročilá úroveň
Tato zkouška má dvě části:
První část se skládá ze 120 otázek rozdělených následovně:
40 otázek porozumění slyšenému textu (25 min.)
40 otázek porozumění psanému textu (40 min.)
40 otázek všeobecný jazykový projev (40 min.)
Druhá část zahrnuje:
- napsání písemného textu [400 až 600 znaků] (30 min.)
- mluvený projev o délce 10 minut (nahrává se)

Potřebné znalosti:
  • K tomu, abyste se mohli zúčastnit elementární zkoušky HSK (první zkouška), musíte ovládat alespoň 600 čínských slov a mít odpovídající znalosti gramatiky.
  • Všichni, kdo absolvovali 100 až 800 hodin čínštiny, umějí používat 400 až 3.000 běžných slov (úrovně Jia a Yi) a mají potřebné znalosti gramatiky, se mohou přihlásit k základní zkoušce HSK.
  • Studenti čínštiny, kteří absolvovali 400 až 2.000 hodin a ovládají 2.000 až 5.000 běžných slov (úrovně Jia, Yi a Bing) a mají potřebné znalosti gramatiky, se mohou přihlásit ke střední úrovni zkoušky HSK.
  • Ti, kdo ovládají 5.000 až 8.000 běžných slov (požadovaných při úrovni Jia, Yi, Bing a Ding) a mají odpovídající znalosti gramatiky (Jia, Yi, Bing a Ding), se mohou zúčastnit vyšší úrovně zkoušky HSK.
  • Uchazeči, kteří získali certifikát úrovně 3 (známka A na elementární úrovni či známka C na základní úrovni) nebo vyšší, se mohou zapsat do kurzů zaměřených na jednotlivé profese (obchod, cestovní ruch, kancelář).