Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Francouzština : DALF

DALF

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Zkouška DALF se skládá ze čtyř elementů (B1 až B4) a navazuje na zkoušku DELF. Držitelé osvědčení DALF nemusejí skládat jazykový test při přijímacích zkouškách na francouzské univerzity.  

B1: Porozumění psanému textu a písemný projev ve spisovném jazyce
Skládají se dvě písemné zkoušky za sebou. Při jedné musíte sumarizovat text, při druhé dáváte stručné odpovědi k přesně zadanému tématu.

B2: Porozumění slyšenému textu ve spisovném jazyce
Na základě dvojího poslechu krátkého, asi tříminutového textu máte za úkol zodpovědět několik otázek k tomuto textu.

B3: Porozumění psanému textu a písemný projev v odborném jazyce 
Vaším úkolem bude sestavit syntézu několika textů (na předem vybrané téma) a odpovědět na 5 otázek k tomuto textu. 

B4: Porozumění slyšenému textu a písemný projev
Při zkoušce proslovíte přednášku na zadané téma speciálního zaměření, které si uchazeč vybere.