Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Italština : CILS

CILS

CILS (Certifikát italština jako cizí jazyk)

UNIVERZITA PRO CIZINCE V SIENĚ

Certifikáty CILS (Certifikát italština jako cizí jazyk) vydává Univerzita pro cizince v Sieně. Italský stát uznává tyto certifikáty na základě konvence uzavřené s ministerstvem zahraničí. CILS jsou oficiální diplomy, které osvědčují komunikační kompetence v italštině coby cizím jazyce.


Komu jsou certifikáty CILS určeny?
  • studentům italštiny

  • osobám, které při své práci nebo při studiu přicházejí do kontaktu s italštinou

  • osobám, které si chtějí nechat prověřit své znalosti italštiny

Každá úroveň CILS udává určitou komunikační kompetenci v různých situacích a kontextech.

Z čeho se certifikáty CILS skládají?

Existuje šest různých úrovní, které přesně odpovídají evropskému referenčnímu rámci jazyků:

úroveň A1
úroveň A2
úroveň UNO-B1
úroveň
DUE-B2
úroveň TRE-C1
úroveň QUATTRO-C2


Jednotlivé certifikáty dokládají Vaše jazykové kompetence a komunikační dovednosti. Úrovně na sobě nejsou závislé, představují ucelený rámec znalostí. Certifikát potvrzuje určitou míru speciální přípravy na komunikaci v různých společenských či profesních sférách.
Udělení jednoho z těchto šesti certifikátů musí předcházet úspěšně absolvovaná zkouška, která se skládá z pěti částí (porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, analýza textu a řečové situace, mluvený projev, psaný projev).

Všechny části zkoušky probíhají v certifikačním centru na Univerzitě pro cizince v Sieně, kde jsou testy též opraveny na základě předpisů stanovených Radou Evropy. Certifikáty CILS udělované Univerzitou pro cizince v Sieně se na celém světě těší výborné pověsti.

Chcete-li získat více informací o zkouškách a termínech zkoušek, navštivte oficiální stránky HYPERLINK "http://www.unistrasi.it/" \t "_blank"Univerzity pro cizince v Sieně.