Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Němčina : GDS

GDS

GDS (Grosses Deutsches Sprachdiplom)

Velký německý jazykový diplom je nejvyšší zkouškou Goethe-Institutu a stvrzuje jazykové znalosti, které bezmála dosahují úrovně rodilých mluvčí.

Zkouška GDS je nejrenomovanějším certifikátem znalostí němčiny jako cizího jazyka, který lze získat mimo studium tlumočnictví a překladatelství. Na celém světě se těší výborné pověsti. Akceptován a vítán je všude, uznávají ho veřejné instituce i soukromí zaměstnavatelé.

Stejně jako jazykové zkoušky ZOP a KDS osvobozuje Velký německý jazykový diplom od přijímacích zkoušek na vyšší vzdělávací instituty. V některých spolkových zemích platí GDS jako osvědčení o příslušných znalostech učitelů a pedagogických pracovníků z EU, kteří chtějí pracovat v Německu.

Pro zkoušku GDS se rozhodněte tehdy, pokud:

  • se Vaše znalosti němčiny přibližují úrovni rodilého mluvčího

  • chcete pracovat na vyšší škole či univerzitě v některé z německy mluvících zemí


Z čeho se zkouška GDS skládá?

1. Písemná zkouška (5 hodin)
Musíte být schopni napsat souvislý text na zadané všeobecné téma. Mimo to musíte prokázat i globální vnímání, protože při zkoušce se jedná o text z oblasti literatury nebo přírodních věd (musíte poznat různé techniky psaní, jako je ironie, metafora apod.). Dále se prověřují Vaše znalosti gramatiky, pravopisu a slovní zásoby.

2. Ústní zkouška (25 minut)
Bude se po Vás vyžadovat hlasité předčítání připraveného textu a přednáška na téma dle Vaší volby (z nabídky tří témat). Na přípravu této části zkoušky máte čas 40 minut, avšak nesmíte používat slovník.

Pro více informací navštivte oficiální stránky Goethe Institutu.