Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Němčina : KDS

KDS

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Zkouška KDS je přibližně na stejném stupni obtížnosti jako zkouška ZOP, týká se však především literárních textů a znalostí literatury. Zkouška KDS je dokladem velmi dobrých znalostí německé literatury a dosvěčuje též Vaše kompetence ohledně porozumění a anylýzy textu.

Pokud jste absolvovali zkoušku KDS a obdrželi jste certifikát, není třeba skládat přijímací zkoušky ke studiu na německých vysokých školách. Navíc máte oprávnění vyučovat němčinu jako cizí jazyk. Zkouška KDS má velmi dobrou pověst a uznávají ji zaměstnavatelé jak ve veřejném sektoru, tak i v soukromých firmách jakožto doklad výborných jazykových znalostí.

Pro zkoušku KDS se rozhodněte tehdy, pokud:

  • chcete zahájit studium v Německu
  • máte dobré znalosti německé kultury a reálií
  • studujete a potřebujete doložit své znalosti pro studium jazyka a literatury v Německu

Z čeho se skládá zkouška KDS?

1. Písemná zkouška (5 hodin)
Analýza literárních textů a textů k německé kultuře. Příprava prací s literární tématikou na základě dvou knih, které si sami vyberete, diskuse a výměna názorů ve skupině. Očekává se od Vás přesná prezentace literárních děl, která jste dosud přečetli. Měli byste především prokázat svoji schopnost zvládnout v omezeném čase různé úkoly týkající se jednotlivých literárních druhů a umět adekvátně vyjádřit svůj osobní názor.

2. Ústní zkouška (20 minut)
Musíte být schopni přednést různé referáty na zadané téma. Řečový projev musí být exaktní a na patřičné úrovni. Dále máte za úkol přečíst nahlas úryvek vybraného textu.

Pro další informace o zkoušce KDS navštivte webové stránky Goethe-Institutu.