Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Němčina : ZDfB

ZDfB

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

Zkouška ZDfB potvrzuje, že jste schopni komunikovat slovem i písmem v běžných situacích, k nimž dochází v pracovním procesu. Rozumíte textům s ekonomickou tematikou, dokážete je sami napsat a jste schopni přiměřeně komunikovat se svými kolegy a obchodními partnery.

Pro zkoušku ZDfB se rozhodněte tehdy, pokud:

  • ovládáte němčinu na dobré úrovni
  • chcete si ověřit své znalosti němčiny v oblasti ekonomie, a sice především v oblasti obchodu a průmyslu

Z čeho se skládá zkouška ZDfB?

1. Porozumění čtenému textu (1hod. 40 min.)
Tato část zkoušky prověřuje Vaše všeobecné kompetence porozumění psanému jazyku. Máte za úkol zodpovědět mimo jiné otázky s možnostmi výběru a – b – c týkající se slovní zásoby a gramatiky, opravit chyby v textu a prokázat, že rozumíte tomu, co se po Vás chce.

2. Ústní část zkoušky (20 min.)
Při ústní části zkoušky máte 15 minut na přípravu, avšak není povoleno používat slovníky. Měli byste prokázat, že jste schopni přiměřeným způsobem reagovat v běžných situacích a oblastech pracovního života. Na úvod byste se měli představit a pak krátce pohovořit nad grafem či statistickou tabulkou.


Pro další informace o zkoušce ZDfB navštivte webové stránky Goethe-Instituts.