Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Němčina : ZOP

ZOP

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

Zkouška ZOP má velmi vysokou úroveň; úspěšné složení zkoušky vyžaduje velmi dobré znalosti německého jazyka ve všech oblastech. Certifikát ZOP je dokladem rozvinutých a specifických znalostí němčiny. Musíte být schopni rozumět obtížným textům a umět se elegantně vyjadřovat slovem i písmem.

Pro zkoušku ZOP se rozhodněte tehdy, pokud:

  • máte velmi dobré znalosti němčiny
  • chcete zahájit studium v Německu, neboť tento certifikát Vás osvobozuje od přijímacích zkoušek, které ověřují jazykové znalosti uchazečů

Z čeho se skládá zkouška ZOP?

1. Písemná zkouška (5 hodin)
Ověřuje se Vaše schopnost rozumět textům a též je samostatně napsat; musíte být schopni předvést podrobný rozbor aktuálních i literárních textů (z knih vybraných Goethe-Institutem). Mimo to musíte být schopni napsat text, který bude pojednávat o zadaném tématu, bude souviset s četbou knih a dále musíte vyplnit písemná cvičení.

2. Ústní zkouška (20 minut)
Měli byste prokázat, že se v němčině dokážete bez problémů vyjadřovat. Součástí zkoušky je poslech audionahrávky a zodpovězení otázek k textu. Kromě toho musíte nahlas přečíst úryvek z odborného textu a předvést tak korektní výslovnost a kladení přízvuků. Při této části zkoušky máte 15 minut na přípravu. Používání slovníků není povoleno.


Pro další informace o zkoušce ZOP navštivte webové stránky Goethe-Instituts.