Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Oficiální jazykové zkoušky : Španělština : DELE

DELE

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Diploma de Español (Nivel Inicial)
Zkouška Diploma de Espanol Nivel Inicial dokládá jazykové znalosti potřebné k tomu, abyste se dorozuměli a dokázali komunikovat v běžných každodenních situacích, abyste byli schopni formulovat otázky a vyjádřit své požadavky pomocí jednoduchých slovíček

1. Porozumění psanému textu (40 minut)
Porozumění základním informacím obsaženým v textu, otázky s možností výběru a –b – c
2. Psaní (50 minut)
Psaní krátkých textů (poznámky, text na pohlednice apod.)
3. Porozumění slyšenému textu (30 minut)
Porozumění jednoduchému rozhovoru
4. Gramatika a slovní zásoba (40 minut)
Různé úkoly, které ověří Vaše znalosti gramatiky a základní slovní zásoby
5. Ústní zkouška (10 minut)
Pohovor se zkoušejícím nad obrázkem či fotografií


Diploma de Español (Nivel Intermedio)
Zkouška Diploma de Español Nivel Intermedio je dokladem všeobecných znalostí španělštiny (zčásti též speciální slovní zásoby), jež jsou zapotřebí pro komunikaci v běžných řečových situacích.

1. Porozumění psanému textu (60 minut)
Otázky s možností výběru a –b – c vztahující se ke čtyřem textům
2. Psaní (60 minut)
Úkolem je napsat dopis nebo sloh
3. Porozumění slyšenému textu (30 minut)
Poslech textu a otázky s možností výběru z alternativ a – b – c
4. Gramatika a slovní zásoba (60 minut)
Různé úkoly, které ověřují pokročilé znalosti gramatiky a zvládnutí rozsáhlejší slovní zásoby
5. Ústní zkouška (10 minut)
Pohovor se zkoušejícím nad obrázkem či fotografií


Diploma de Español (Nivel Superior)
Zkouška Diploma de Espanol Nivel Superior je dokladem fundovaných jazykových i kulturních znalostí, jež umožňují komunikaci na vysoké úrovni.

1. Porozumění psanému textu (60 minut)
Porozumění textovým úryvkům a otázky s možností výběru z alternativ a –b – c vztahující se celkem ke třem textům
2. Psaní (60 minut)
Úkolem je napsat obchodní dopis či sloh
3. Porozumění slyšenému textu (45 minut)
Poslech čtyř textů a zodpovězení otázek s možností výběru a – b – c
4. Gramatika a slovní zásoba (60 minut)
Různé úkoly, které mají prověřit velmi dobré znalosti gramatiky a dostatečnou slovní zásobu, kterou lze uplatnit v různých komunikačních situacích
5. Ústní zkouška (10–15 minut)
Ověřuje kompetenci vést alespoň 10 až 15 minut plynulou konverzaci