Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Příprava jazykového pobytu : Příprava cesty a zápis do kurzů : Financování

Financování

Kdo může financovat můj jazykový pobyt?

Vy sami?
Chcete vyrazit do zahraničí a nadále si užívat aktivní život? Díky jazykovému pobytu můžete objevovat nová místa, užívat si jako na dovolené a navíc se učit cizí jazyk.

Vaše rodina
Pokud ještě sami nevyděláváte nebo nemáte dostatečně vysoký příjem, požádejte svoji rodinu (rodiče, ale třeba také tety a strýčky nebo prarodiče, pokud si to mohou dovolit), aby Vám pobyt uhradili, případně alespoň zčásti pomohli s jeho financováním. Umět cizí jazyk je v dnešní době obrovská výhoda.

Váš zaměstnavatel
Pokud pracujete ve společnosti, která má též kontakty v zahraničí a žádá se po Vás, abyste hovořili několika jazyky, můžete požádat svoji agenturu, aby vypracovala nabídku, kterou předáte svému zaměstnavateli. V případě, že to firma uzná za vhodné, může nabídku akceptovat, nebo ji odmítnout. Pokud Váš jazykový pobyt hradí firma, pokrývá někdy veškeré náklady (cesta, výuka, poplatky za zkoušky, ubytování), někdy si náklady zčásti hradí sami zaměstnanci. 

Příspěvek v nezaměstnanosti
Lidé, pro něž představuje učení dalšího cizího jazyka jednu z podmínek studia či výhody pro získání pracovního místa, mohou za jistých okolností dostávat příspěvek v nezaměstnanosti. S žádostmi tohoto druhu se prosím obracejte vždy včas na kompetentní úřady.

Stipendium
O možnostech, jak získat stipendium, se informujte na své škole, na univerzitě nebo v obci, kde žijete. Stipendia obvykle pokrývají náklady spojené s pobytem jen částečně, s úhradou veškerých nákladů nelze počítat. 

Poukázky agentur zajišťujících jazykové pobyty
Agentury zajišťující jazykové pobyty prodávají také poukázky, které lze využít pro pozdější zápis a rezervaci pobytu. Tyto poukázky fungují buď jako dárkové šeky, nebo se jedná o slevové kuponky. Chcete-li svým blízkým udělat radost, využijte tento tip na praktický dárek!