Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Příprava jazykového pobytu : Příprava cesty a zápis do kurzů : Pojištění

Pojištění

Před odjezdem
Pojištění, které Vám nabídne agentura zajišťující Váš pobyt.
Pojištění se vztahuje na
  • úraz
  • nemoc
  • smrt blízké osoby

Na místě
Je na Vás, abyste se informovali o těchto případech:
  • Pojištění pro případ stornování letu: Pojištění pro případ, že stornujete svůj let na poslední chvíli, jestliže se naskytnou nepředvídané problémy. 
  • Pojištění pro případ stornování cesty: Pojištění pro případ nemoci, úrazu, smrti, škod na majetku, v případě výpovědi, stávky, válečných nepokojů, přírodních katastrof, epidemií. Toto pojištění je důležité rovněž v případě záchrany, repatriace apod. dotyčných osob. 
  • Nemocenské pojištění: v případě, že onemocníte v zahraničí, abyste se mohli podrobit léčbě v místě Vašeho pobytu.
  • Úrazové pojištění: pro případ úrazu, k němuž y došlo v místě pobytu, aby Vás ošetřili v místních zdravotnických zařízeních.