Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Vše co potřebujete vědět: jazykové pobyty : Praktikum : Praktikum a jazykový kurz

Praktikum a jazykový kurz

Kombinované programy zahrnující praktikum ve firmě a jazykové kurzy Vám umožňují získané jazykové znalosti ihned využít v praxi v profesním prostředí. Volná praktikantská místa ve firmách pokrývají mimo jiné oblasti jako marketing, mezinárodní obchod, export-import, hoteliérství a pohostinství, informatika, sociální, ekonomický a právní sektor, nové technologie a další.

Některé agentury, které organizují jazykové pobyty, nabízejí také placená praktikantská místa (jen v USA), avšak ve většině případů se jedná o neplacená praktika, díky kterým můžete získat cenné profesní zkušenosti v dané oblasti.
Jakmile praktikum zahájíte, budou Vám zadávány nejrůznější úkoly, abyste se seznámili s chodem firmy. Po čase převezmete více zodpovědnosti a budou Vám přiděleny větší projekty. Kombinovaná metoda praktikum + jazykový kurz je velmi intenzivní a žádá si určitou dávku vůle, kterou musíte do tohoto projektu vložit.
Než praktikum začne, navštěvuje budoucí praktikant alespoň čtyřtýdenní jazykový kurz, který zaručuje efektivní učení či zlepšení jazyka potřebného pro vybrané praktikum. Během jazykového kurzu si rozšíříte své jazykové znalosti a seznámíte se se specifickými odbornými výrazy, které budete potřebovat pro svoji praktikantskou činnost. Mimo to obdržíte pozvání na personální workshop – při této příležitosti můžete požádat o evaluaci Vašich znalostí a dozvíte se také základní informace, jak připravit podklady pro přijímací pohovor, jak napsat životopis a jaké jsou možnosti Vašeho kariérního růstu. Navíc jsou pořádány diskuse s Vašimi budoucími zaměstnavateli, abyste postupně mohli vstoupit do pracovního života firmy.