Jste na: Rádce při plánování jazykových pobytů : Vše co potřebujete vědět: jazykové pobyty : S handicapem

S handicapem

Řada agentur nabízí také jazykové pobyty určené pro lidi s tělesným postižením. Tyto pobyty se od běžných jazykových pobytů mnoho neliší, je při nich však brán ohled na omezenou pohyblivost účastníků a případnou nezbytnou zvláštní péči.

Agentury Vám nabídnou též vhodné ubytování (v případě potřeby větší bezbariérovou koupelnu, speciální lůžko apod.) a výuku ve škole s bezbariérovými vstupy např. do učeben a na toalety.

Některé agentury mimo to nabízejí také specifické výukové programy pro osoby s určitým druhem postižení.

Pokud agentura organizuje také cestu (vlakem, letadlem apod.), upozorní dopravní společnost na Váš handicap, aby se předešlo případným nepříjemnostem.